ICEA
VÝKONNÝ ASISTENT PROJEKTANTA

— Stavební povolení jednoduše a včas.
Aplikace iCEA je navržena jako spolehlivý asistent projektanta ↴

 
 
susan-yin-647448-unsplash.jpg
 

Projektový manažer

  • Organizované a přehledné zobrazení průběhu projednání a tvorby konkrétního projektu

  • Časová osa projektu (Gantův diagram)

  • Hierarchie = Projekt - > Objekty - > Fáze - > Strany - > Jednotlivé úkony

  • Kritická cesta

  • Možnost pevných (reálných) dat 

  • Možnost plovoucích (virtuálních – plánovacích) dat

Automatizace vyplňování formulářů z interních i externích zdrojů

  • Vlastní uživatelský adresář

  • Vlastní informace o projektech

  • Externí zdroje dat např. z katastru nemovitostí CUZK