TeamNet

Zefektivněte tým

 

— webová Aplikace pro zefektivnění týmů na základě ověřených nezávislých vědeckých diagnostických metod s maximálním důrazem na individuální a objektivní přístup. Stanovujeme zastoupení týmových rolí jednotlivců s charakteristikou chování jednotlivce v rámci týmu ↴

 
 
rawpixel-558597-unsplash.jpg
 
 

Nástroj pro diagnostiku týmu a týmových rolí

Porovnání týmu s kategorizovanými standardy pro stanovení největší míry shody a stanovení zastoupení týmových rolí s charakteristikou chování jednotlivce v rámci týmu. Týmový profil se nejlépe hodí pro správné hodnocení a rozpoznání nejlepšího kandidáta pro každou roli. Diagnostika týmu Vám pomůže najít správné formální i neformální role jednotlivců v rámci týmu.

Diagnostická metoda barvově slovních asociací BSA

Členové týmu mohou díky této diagnostice získat informace o tom, v čem naleznou shodu a kde se projevují jejich odlišné přístupy - je možné tak předejít konfliktům uvnitř týmu, případně vyřešit ty existující. Členové týmu si mohou uvědomit, které oblasti týmové spolupráce je třeba rozvíjet, co jsou jejich silné a slabé stránky jako týmu, jak je tým odolný proti stresu a jak mohou pozitivně využít „dynamiku“ týmu.