— Pomáháme směřovat váš základní výzkum k praktickému cíli s jasnou aplikací výsledků do reálného života↴

 
 
 
 

Specifický aplikovaný výzkum v oblasti přírodních a sociálních věd na zakázku

 
 
martin-adams-1062002-unsplash.jpg
 
 

VLASTNÍ PROJEKTY

 
 

Projekt

Perfect AIR

SÍŤ MONITORINGU ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Tvoříme globální síť senzorů ovzduší poskytujících spolehlivé a aktuální data o kvalitě ovzduší, dostupné nejširší veřejnosti v reálném čase. Vyvíjíme moderní snímač, který měří stupeň znečištění PM2,5, PM10 a pokročilé parametry vzduchu. Zařízení je odolné vůči vlhkosti a nejhorším povětrnostním podmínkám.

Projekt

TeamNet

DIAGNOSTIKA TÝMŮ A TÝMOVÝCH ROLÍ

Představujeme univerzální metodu pro zefektivnění týmů na základě ověřených nezávislých vědeckých diagnostických metod s maximálním důrazem na individuální a objektivní přístup. Stanovujeme zastoupení týmových rolí jednotlivců s charakteristikou chování jednotlivce v rámci týmu.

Projekt

ICEA

Výkonný ASISTENT PROJEKTANTA

Stavební povolení jednoduše a včas. Aplikace iCEA byla navržena jako spolehlivý asistent projektanta. Cílem aplikace je pomocí automatizace a centralizace zvýšit efektivitu práce, ušetřit čas a zajistit jistotu ve správnosti, to s ohledem na měnící se legislativu na několika právních a technických úrovních.

 

Projekt

Eyetracker LAB

LABORATOŘE PRO diagnostiku čtení

Laboratoř diagnostiky vizuálních strategií pro zlepšení čtení a porozumění textu s využitím eyetrackingu. Vyvinuli jsme specializovaný software a hardware na základě výzkumu v rámci projektu, který uplatňujeme ve školství a na trhu s diagnostickými přístroji.

Projekt

SENSETIO

platforma pro diagnostiku emocí

Sensetio je systémová platforma skládající se z metodologicky a technologicky komplementárních částí, které umožňují objektivně analyzovat emoce a navrhnout optimální intervenční program pro zlepšení psychické pohody, zvýšení pracovní výkonnosti a celkové kvality života každého uživatele systému.

Projekt

EDLAB

technologie pro experimentování

Interface Edlab ve školách nachází uplatnění při podpoře aktivní experimentální činnosti žáků v hodinách fyziky, biologie, chemie nebo enviromentální výchovy s využitím specializovaných sad měřících sond, senzorů a příslušenství.

 
 
 
 

Chcete-li zjistit, jak vám může Slamka Consulting pomoci, kontaktujte nás.

SCHŮZKA

Pokud chcete mít včas informace o našich projektech, přihlaste se k odběru aktualit.

aktuality

 
 
 
marcela-r-473409-unsplash.jpg