EYETRACKER LAB

Laboratoře pro diagnostiku strategie čtení a porozumění textu

 
 

— Vyvinuli jsme specializovaný software a hardwarE pro analýzu vizuálních mechanizmů při čtení na základě sledování oční interakce ↴

 
 
 
 

Připravujeme obsah