EYETRACKER LAB

Laboratoře pro diagnostiku strategie čtení a porozumění textu

 
 

— Vyvinuli jsme specializovaný software a hardwarE pro analýzu vizuálních mechanizmů při čtení na základě sledování oční interakce ↴

 
 
 
eu-logo.jpg
 

Název projektu:

EYE TRACKER LAB – Laboratoř diagnostiky vizuálních strategií pro zlepšení čtení a porozumění textu s využitím eyetrackingu

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010279

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 19. 4. 2020

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Malčík, PhD.

Program: Aplikace III - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na analýzu vizuálních mechanismů, které jsou uplatňovány čtenáři při čtení textu a hledání vazeb těchto mechanismů na porozumění informacím v textu prostřednictvím eyetrackingu (zařízení pro sledování očních pohybů). Finálním produktem, který bude vytvořen na základě jednotlivých projektových výstupů bude prototyp Diagnostické laboratoře. Tato laboratoř bude dále nabízena na trhu, zejména ve školství.

Tento prototyp bude založen na vylepšeném hardware (eye tracker) a specializovaném SW, který bude vyvinut na míru na základě metodiky, která je také předmětem výzkumu v rámci projektu. Tento SW bude poskytovat uživatelům výstup, který komplexně zhodnotí efektivitu čtení se zaměřením na strategie a porozumění textu.

Cílový prototyp Diagnostické laboratoře bude mít následující parametry:

  1. Měření fixací a sakád s dostatečným rozlišením.

  2. Měření a výpočet dalších parametrů, které jsou důležité pro hodnocení efektivity čtení.

  3. Doplňkové měření dalších psychosomatických veličin, jako vodivost pokožky, tep, srdeční rytmus apod.

  4. Automatizované sestavení zprávy pro uživatele, kde budou zpracovány jak naměřené parametry z eyetrackeru, tak také vybrané psychosomatické veličiny, které ukazují na emoční stav měřeného uživatele.

Po ukončení projektu bude produkt aktivně nabízen školám a školským zařízením a pedagogicko-psychologickým poradnám v ČR, bude připravena aktivní marketingová kampaň na prodej tohoto produktu. Dále bude produkt nabízen již stálým firemním zákazníkům jako další nabízený produkt k již stávajícím produktům (síť firem projektu TEAMNET a WELLBEING). Z výsledků marketingové studie vyplývá, že již po ukončení projektu bude produkt volně nabízen k prodeji.

Kontakt:

Doc. Martin Malčík, PhD.
E-mail: info@slamka.cz
Telefon: +420 603 254 759