NÁZEV PROJEKTU:

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnicví - Slamka Consulting, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0011038

Termín realizace: 1. 7. 2017 – 31. 12. 2020

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Malčík, PhD.

Program: Aplikace - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Popis projektu

Společnost Slamka Consulting na základě dlouhodobého výzkumu vyvinula špičkovou a inovativní metodu pro hodnocení emocionálních stavů a psychodiagnostických vyšetření. Pro získání maximálně objektivních výsledků psychodiagnostických testů byla aplikována metoda monitorování a sledování galvanické reakce pokožky (Galvanic Skin Response - GSR) s využitím nového zařízení aplikovaného na běžnou počítačovou myš. Toto zařízení je zcela unikátní ve světovém měřítku a odstraňuje kritické problémy předchozích technických řešení. Proto bylo toto zařízení na bázi počítačové myši přihlášeno jako vynález a po úspěšném udělení patentu v ČR jsme požádali také o evropský patent u evropského patentového úřadu (EPO) a americký patent u příslušného amerického patentového úřadu (USPO). Tyto kroky považujeme za klíčové při dalším praktickém nasazení našeho technického řešení v rámci celosvětového trhu.

Kontakt:

Doc. Martin Malčík, PhD.
E-mail: info@slamka.cz
Telefon: +420 603 254 759

projekt-na-ochranu-prav-prumysloveho-vlastnictvi.png