Jsme výzkumná společnost PRO aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře

 
 
louis-reed-747361-unsplash.jpg
 
 

O nás

Společnost Slamka consulting poskytuje strategické vedení a realizaci aplikačního výzkumu pro vizionáře, podniky a státní instituce, kteří potřebují znát předvídatelnost trhu a orientovat se v transformačních technologiích, které mění pracovní síly, identifikují příležitosti na trhu a vytvářejí nové sociální nebo obchodní modely a produkty.

Tým Slamka consulting poskytuje své závěry pro oblasti přírodních a sociálních věd v efektivních formátech v kontextu s rozvojem technologií a s přínosem v sociálních oblastech, a to především ve vzdělávání a psychologii.
 
Naši analytici strategicky vedou vizionáře, aby mohli podniknout kroky a inspirovat jejich aktivitou reálný svět ve větších rozměrech.

Slamka consulting realizuje také vlastní projekty a zaujímá nové postoje k technologiím a sociálně-psychologickým oblastem. Publikuje rovněž průkopnické studie zabývajícími se technologiemi a aplikačním výzkumem.

Jsme členem Asociace výzkumných organizací.

Další informace o službách pro aplikační výzkum, prognózování, řízení výzkumných projektů můžete získat při nezávazné konzultaci.

 
 

 

Odborný tým

Sociální vědy:

Doc. PhDr. Miroslava Miklošíková, PhD.

Doc. PhDr. Josef Malach, CSc.

PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.

PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.

PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.

Mgr. Tomáš Zemčík, Ph.D.

Přírodní Vědy:

Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.

Doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.

Doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.

RNDr. Tomáš Hudec

PaedDr. Martin Rangl

Ing. Libor Jedlička

Ing. Veronika Gabzdylová

Bc. Jiří Janeczko

Exaktní vědy:

Doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.

Mgr. Karel Pavlica, Ph.D.

Mgr. Andrej Mentel, PhD.

Ing. Čestmír Kantor

Doc.RNDr. Zdena Lustigová,CSc
externí konzultant

Řízení projektů:

Ing. Michal Uhlař

Ing. et ing. Dana Ambrozková

Kateřina Ostřížková

Alena Hanusková