Jsme výzkumná společnost PRO aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře

 
 
louis-reed-747361-unsplash.jpg
 
 

O NÁS

Společnost Slamka consulting poskytuje strategické vedení a realizaci aplikačního výzkumu pro vizionáře, podniky a státní instituce, kteří potřebují znát předvídatelnost trhu a orientovat se v transformačních technologiích, které mění pracovní síly, identifikují příležitosti na trhu a vytvářejí nové sociální nebo obchodní modely a produkty.

Tým Slamka consulting poskytuje své závěry pro oblasti přírodních a sociálních věd v efektivních formátech v kontextu s rozvojem technologií a s přínosem v sociálních oblastech, a to především ve vzdělávání a psychologii.
 
Naši analytici strategicky vedou vizionáře, aby mohli podniknout kroky a inspirovat jejich aktivitou reálný svět ve větších rozměrech.

Slamka consulting realizuje také vlastní projekty a zaujímá nové postoje k technologiím a sociálně-psychologickým oblastem. Publikuje rovněž průkopnické studie zabývajícími se technologiemi a aplikačním výzkumem.

Jsme členem Asociace výzkumných organizací.

Další informace o službách pro aplikační výzkum, prognózování, řízení výzkumných projektů můžete získat při nezávazné konzultaci.

 
 

 

Odborný tým

Sociální vědy:

Doc. PhDr. Miroslava Miklošíková, PhD.
externí konzultant

Doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
externí konzultant

PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.

PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.

PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.

Mgr. Tomáš Zemčík, Ph.D.
externí konzultant

Přírodní Vědy:

Doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
externí konzultant

Doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
externí konzultant

RNDr. Tomáš Hudec

PaedDr. Martin Rangl

Ing. Libor Jedlička

Ing. Veronika Gabzdylová

Bc. Jiří Janeczko

Exaktní vědy:

Doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.

Mgr. Karel Pavlica, Ph.D.

Mgr. Andrej Mentel, PhD.

Ing. Čestmír Kantor

Doc.RNDr. Zdena Lustigová,CSc
externí konzultant

Řízení projektů:

Ing. Michal Uhlař

Ing. et ing. Dana Ambrozková

Kateřina Ostřížková

Alena Hanusková