SENSETIO

získejte snadno opravdové a hluboké porozumění

 
 

— Patentovaná psychodiagnostická metoda založená na exaktním měření síly emocionálních reakcí ↴

 
 
 

DETEKCE EMOCÍ JAKO SOUČÁST DIAGNOSTICKÉHO ROZHOVORU

Cílem workshopu je ukázka a diskuse o využití měřicího systému, který detekuje vodivost pokožky člověka v závislosti na jeho emočních reakcích. Měřicí systém může být využit v průběhu terapeutického rozhovoru a stát se součástí terapeutického procesu.

Termín: 30. 5. 2019 od 14.30 hodin
Místo: DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Cena: 490 Kč

Workshop je určen pro psychiatry, psychology, terapeuty, kouče, mentory.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Podmínkou účasti je registrace a následné zaplacení poplatku Kč 490,- převodem na účet 374193783/0300 s variabilním symbolem 19052019 nejpozději do 24. 5. 2019!

Registrace na workshop

 
eu-logo.jpg
 

Název projektu:

WELL BEING – Výzkum v oblasti neurolingvistické psychoterapie

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004914

Termín realizace: 1. 12. 2015 – 31. 7. 2019

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Malčík, PhD.

Program: Aplikace - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Anotace projektu

Projekt se zaměřuje na vývoj nástrojů̊, technik a diagnostik pro měření osobnosti člověka (psychologie, neurologie, fyziologie). Výstupem výzkumné části projektu je systémová platforma WELL BEING skládající se ze čtyř̌ metodologicky a technologicky komplementárních částí, které umožní objektivně analyzovat a navrhnout optimální intervenční program pro zlepšení psychické pohody, zvýšení pracovní výkonnosti a celkové kvality života každého uživatele systému.

Společnost Slamka Consulting s.r.o. zajišťuje kompletní řízení a koordinaci projektu včetně podkladových a výchozích psychodiagnostických analýz. Dále zajišťuje návrh a vývoj SW aplikace pro řízení modulární platformy IS Well Being. Tato modulární platforma sestává z několika samostatných celků, z nichž zcela zásadní je samostatný modul IS FYZIO, který je vyvíjen kompletně partnerem projektu společností Connexia electric s.r.o. Výstupem modulu IS FYZIO bude objektivní analýza a hodnocení fyziologických parametrů sledované osoby a to zejména analýza vodivosti pokožky (GSR) a analýza srdečního rytmu (HR). Tyto výstupy budou vyhodnoceny specializovanými statistickými moduly, které poskytnou příslušní informace k finální zprávě o hodnocení psychického stavu a pohody sledované osoby a dále budou podkladem pro návrh příslušných intervencí.

Všechny funkce systému IS Well Being jsou koncipovány jako on-line webová aplikace s maximálním důrazem na self assesment a jednoduchost použití. Systém tak může být využit nejen v běžném praxi psychologického poradenství a laboratoří, ale také v rámci běžných auto-intervenčních aplikací.

Kontakt:

Doc. Martin Malčík, PhD.
E-mail: info@slamka.cz
Telefon: +420 603 254 759