VYTVÁŘÍME HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ SMYSL VAŠEHO BADATELSKÉHO VÝZKUMU

 
 
AdobeStock_29819179.jpeg
 
 

— Provádíme aplikovaný výzkum — experimentální a teoretickou činnost zaměřenou na získání nových poznatků využitelných pro předem stanovené, specifické a konkrétní cíle využití↴ 

 
 
 

Aplikovaný výzkum

Přírodní vědy

Přírodní vědy je označení pro soubor věd, které se zabývají popisem, předpověďmi a porozuměním přírodním jevům, založených na empirických důkazech z pozorování a experimentování.

V rámci přírodních věd využíváme k získávání empirických dat technologii eyetrackingu, technologii pro měření fyziologických veličin u člověka nebo technologii pro měření kvality ovzduší. 

SOCIÁLNÍ Vědy

Sociální vědy jsou vědy o člověku a o společnosti. Nejsou důsledně exaktní, protože umožňují vstupovat subjektu do zkoumání objektu. Tento vstup subjektu je však mnohdy žádoucí a jediný možný.

Dnešní náročná doba vyžaduje nové informace o člověku, proto je doplňujeme o některé měřitelné údaje, například korelujeme fyziologickou stránku emočního prožívání s kognicí.

EXAKTNí vědy

Exaktní věda je založena na metodě umožňující znalosti o reálném světě získávat a zapisovat (reprezentovat) tak, že jsou součástí (umělého) světa exaktního. Exaktní svět je ve své exaktnosti uzavřený, takže exaktní svět může modelovat pouze exaktní svět.

Exaktní vědu obohacujeme o matematické modelování a statistické výpočty realizováním kvantitativního výzkumu.

 

 

Experimentální vývoj

inovace

Inovace je vnímána jako aplikace lepších řešení, která splňují nové požadavky a potřeby.

Pro zlepšení kvality života jsme vyvinuli dostupnou technologii pro měření kvality ovzduší, která je v podobě měřící stanice dodávána školám a obcím. Technologii stále inovujeme. Kromě polétavého prachu měříme sloučeniny dusíku, síry a radioaktivita. Měřící stanice umožňuje připojení k WiFi, Ethernetu a síti LoRaWAN.

technologie

Technologie je oblast, ve které vytváříme soubory technik, dovedností, metod a postupů využitelných při výrobě zboží či služby nebo při plnění cílů, jako je vědecký výzkum.

Pro kontinuální a stimulované měření fyziologických veličin u člověka jsme vyvinuli a patentovali „ fyziologickou myš“, která měří srdeční tep a vodivost pokožky.

výroba

Výroba je činnost, kde dochází k přeměně vstupů – materiál, lidské zdroje  na výstupy – výrobky a služby. Tvoříme výrobní postupy a procesy pro realizaci výroby na moderních technologiích, automatech, robotech a montážních linkách.

Pro zjišťování kvality strategie čtení jsme vyvinuli eyetrackingovou laboratoř včetně metodiky, která je postupně dodávána do všech škol.

 

 

řízení projektů

management

Projekt je dynamická struktura součinnosti lidských, finančních a materiálních zdrojů, v rámci které se snažíme dosáhnout stanoveného cíle.  Proces řízení projektu zahrnuje koordinaci všech zdrojů tak, aby cíle bylo dosaženo v plánovaném čase, ve stanovené kvalitě a za využití plánovaných zdrojů. 

Navrhujeme a řídíme národní i mezinárodní projekty v oblasti věcného i finančního řízení. 

finance

Finance se týkají peněžních prostředků a zacházení s nimi. Jsou jedním z rozhodujících faktorů pro úspěšné získání projektů a jejich řešení. Některé projekty (obvykle vzdělávací) bývají financovány z dotací ze 100 %, jiné - výzkumné a vývojové jsou u malých podniků financovány z 50 % a u velkých podniků z 30 %. Ostatní prostředky pro řešení projektu je potřeba získat z bankovních úvěrů nebo z vlastních zdrojů. 

Zajišťujeme financování národních a mezinárodních projektů.

uvedení na trh

Uvedení výrobků na trh je specifickou a náročnou aktivitou. Nutnou podmínkou úspěšného uvedení výrobků na trh je splnění příslušných ustanovení národní legislativy. 

Výsledky a výstupy z projektů dotahujeme až do fáze zpřístupnění v distribučním řetězci s úmyslem předat je konečnému spotřebiteli.

 
 
 

— CHCETE-LI SE DOZVĚDĚT VÍCE O TOM, JAK SPOLEČNOST SLAMKA CONSULTING MŮŽE PŘEMĚNIT VAŠI VÝZKUMNOU PRÁCI V TRŽNÍ REALITU, KONTAKTUJTE NÁS. NABÍZÍME VÁM NEZÁVaznou KONZULTACI↴