CO JE TO SMOG A JAK SE VYTVOŘÍ?

Samo slovo smog vzniklo kombinací dvou slov – smoke (angl. kouř) a fog (angl. mlha). Smog je mlha, která vznikne, když se do ovzduší dostane znečištění, jako je například polétavý prach PM10 a PM2,5 (který je nejškodlivější ze všech látek znečišťujících ovzduší). Vzhledem k podmínkám a místu vzniku rozlišujeme dva druhy smogu- londýnský, sestávající převážně z oxidů dusíku, síry, těžkých kovů nebo aromatických uhlovodíků (včetně rakovinotvorného benzopyrenu) a fotochemický smog, pozorovaný ve velkých aglomeracích, kdy kouř reaguje se slunečním světlem. 

Smog, se kerým máme co do činění v České republice, vzniká převážně v topné sezóně, kdy rostou emise škodlivých látek vycházejících z komínů. Zdrojem znečištění jsou především zastaralé pece a kotle, kterými se topí v rodinných a bytových domech. Klíčový význam má kvalita spalovaných surovin, v mnoha domácnostech se do pece hodí, co příjde pod ruku – od uhlí špatné kvality, přes smetí až po starý lakovaný nábytek. Oblíbeným topivem jsou dokonce pet lahve naplněné pilinami, které jsou zalité vyjetým motorovým olejem!

Velkým zdrojem znečištění jsou také průmyslová zařízení a automobily. Automobily neprodukují pouze výfukové plyny, ale způsobují také tzv. vedlejší prašnost, kdy v průběhu jízdy víří částice ležící na vozovce.

Hynek Sochor