DLOUHÝ SEZNAM ONEMOCNĚNÍ

Znečištění ovzduší je obvykle spojeno s hlavní příčinou respiračních onemocnění, jako je astma, respirační selhání, bronchiální nemoci, nebo alergie. Škodlivý polétavý prach v ovzduší může způsobovat i jiné obtíže. Není pochyb o tom, že smog zvyšuje riziko vzniku rakoviny. Vyvolává ji benzopyren, jedna z nejtoxičtějších složek smogu. Vzniká mimo jiné při spalování paliva špatné jakosti, obzvláště smetí a lakovaného starého nábytku. Benzopyren nezpůsobuje okamžitá poškození, ale ukládá se v organismu a časem vyvolává chronické choroby. Interval mezi prvním stykem s touto látkou a vznikem rakoviny může být i 15 let. Další ze škodlivých substancí – oxid dusičitý vyvolává pálení očí, dusivý kašel, bolesti hlavy a snižuje odolnost organismu.

Dýchání kontaminovaného vzduchu je nebezpečné také pro těhotné ženy. Škodlivý polétavý prach PM10 a PM2,5 může vyvolat potrat, nebo způsobit předčasný porod. Vdechování toxinů může mít také negativní vliv na intelektuální vývoj dítěte a způsobovat problémy s pamětí. Smog zapříčiňuje u nejmladších časté zápaly plic a bronchitidu. Nemoci vyvolané vdechováním škodlivin mají často horší průběh a způsobují zdravotní problémy i v dalších fázích života. Při vysokých koncentracích škodlivin by děti měly co nejméně pobývat venku, proto je tak důležitý monitoring kvality ovzduší v okolí škol a školek.

Hynek Sochor