MĚŘENÍ SMOGU

Z hlediska škodlivosti pro zdraví je nutné měřit kvalitu ovzduší v nejbližším okolí. K tomu dobře poslouží snímače perfect-Air. Po celé zemi bude rozmístěná síť technicky pokročilých snímačů, které budou měřit hladinu polétavého prachu PM2,5 a PM10 a při tom podávat také informace o základních parametrech ovzduší, jako jsou teplota, vlhkost a atmosférický tlak. 

PŘEVZATO Z WIKIPEDIE:

Pevné částice či (pevné) prachové částice (anglicky: particulates či particulate matter – PM) jsou drobné částice pevného skupenství rozptýlené ve vzduchu, které jsou tak malé, že mohou být unášeny vzduchem. Jejich zvýšená koncentrace může způsobovat závažné zdravotní problémy. Podílí se také na důležitých atmosférických dějích jako vznik vodních srážek a ovlivňují teplotní bilanci Země.

Ve většině případů je synonymem pro pevné částice i pojem polétavý prach

Z hlediska zdravotního působení byly definovány různé frakce prachových částic v závislosti na jejich velikosti udávané v mikrometrech.

  • PM10 – částice menší než 10 μm,

  • PM2,5 – částice menší než 2,5 μm (ne celoplošně),

  • PM1 – částice menší než 1 μm (méně často),

  • PM0,1 – částice menší než 100 nm (výjimečně).

Pozorováním bylo zjištěno, že vliv pevných prachových částic na zdraví závisí především na jejich velikosti. Větší částice se zachycují na chloupcích v nose a nezpůsobují větší potíže. Částice menší než 10 µm pronikající za hrtan do dolních cest dýchacích.

Zde se mohou usazovat v průduškách (PM2,5 - "jemné částice"), pronikat do plicních sklípků (PM1) nebo až do krve (nanočástice) a způsobovat zdravotní problémy.

Hynek Sochor