Perfect Air

DIGITÁLNÍ SÍŤ MONITORINGU ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

 
 

— Tvoříme globální síť senzorů ovzduší poskytujících spolehlivé a aktuální data o kvalitě ovzduší ↴

 
 
 
 

VIZE

Vzhledem k celosvětově rostoucí populaci potřebuje lidstvo naléhavě přesné a cenově dostupné senzory, které spolehlivě monitorují stav atmosféry v jejich blízkosti. Naše senzory jsou vysoce citlivé a selektivní, což umožňuje detekovat i nejmenší stopy některých druhů látek ve vzduchu a přináší tak významnou inovaci do enviromentální diagnostiky.ŘEšení

Většina dostupných senzorů je v současné době vyrobena zastaralou technologií, z oxidů kovů, uhlíkových materiálů (grafen, uhlíková nanovlákna) a různých polymerů. I přes zjevný pokrok ve zvyšování citlivosti těchto senzorů zůstává nedostatečná selektivita klíčovým problémem. Tým odborníků PerfectAir řeší tyto výzvy a nezapomíná na užitnou hodnotu jejich výzkumu.

Tým PerfectAir složený z odborníku z ČR a Polska v důsledku svého výzkumu vyvinuli nanotechnologické řešení pro vytvoření vysoce citlivého a selektivního senzoru. Tyto nové snímače se skládají ze sady nanovláken vyrobených z oxidu titaničitého. Vybrali si oxid titaničitý, protože vykazují dobré chemoresistivní vlastnosti; jeho úroveň odporu se mění podle vzhledu plynných par v atmosféře. Zařízení je tak schopno identifikovat typy látek dělením do segmentů a zpracováním získaného vektorového signálu ji schopno přesně identifikovat detekované látky.

S ohledem na kompatibilitu s moderními technologiemi vyvíjí mobilní a webovou aplikaci, které prostřednictvím globální sítě umožňuje změřená data sdílet a přenášet do mapových podkladů v mobilním telefonu, tabletu nebo počítači. Informace o stavu ovzduší má tak uživatel aplikace okamžitě k dispozici.
sensor-i.jpg

INTELIGENTNÍ STANICE perfect-aiR 10

První generace Perfect-Air je komplexní systém skládající se ze široké sítě inteligentních stanic měření znečištění ovzduší a atmosférických podmínek a informačního systému, který shromažďuje a vyhodnocuje data odeslaná z jednotlivých stanic.

Srdcem stanice je počítač založený na 32 bitovém, 4 jádrovém procesoru ALLWINNER pracujícím na vlastním operačním systému. Přesto, že počítač na této platformě má minimální spotřebu elektrické energie, jeho výkon je mnohem větší než výkon konkurenčních stanic. Aplikace tak výkonné jednotky je zárukou možnosti dalšího rozvoje zařízení – bez potřeby změny nebo náhrady klíčových komponentů.

Měření koncentrace prachových částic je založeno na laserovém snímači prašnosti s vlastním algoritmem, který řídí práci snímače tak, aby maximalizoval jeho přesnost a životnost. Vnitřní topný systém poskytuje skvělé pracovní podmínky pro fungování snímače a zároveň snižuje vliv atmosférické vlhkosti na přesnost měření prašnosti. Měření vlhkosti používá inovovaný digitální obvod firmy vyvinutý ve spolupráci s firmou SILICON LABS a informace o aktuálním tlaku jsou dodávány výkonným čidlem firmy HOPERF. Sestavu použitých čidel uzavírá přesné čidlo teploty. které jsme umístili do pouzdra z nerezavějící oceli, což je zárukou vysoké odolnosti daného řešení.

Skříň stanice perfect-Air poskytuje ochranu na úrovni IP34 – zabezpečuje tedy stabilní a komfortní pracovní podmínky pro celé zařízení. Kvalitní skříň a dokonalé provedení znamená nezávislost na drsných povětrnostních podmínkách. Zároveň zaručuje dlouhodobé a bezproblémové používání stanice, což znamená, že nákup není „investice na jednu sezónu”.

Aplikace

Uživatelé po otevření webové aplikace Perfect-Air v libovolném webovém prohlížeči získávají plný přístup ke shromážděným naměřeným datům.

Přínosem využití aplikace Perfect-Air je nejen zajištění okamžitého přístupu k detailním údajům kvality ovzduší, ale také zvýšení ekologického povědomí veřejnosti.